Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Miksi liittyä?

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa Oulun yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa opetus-, tutkimus- tai muussa vastaavassa tehtävässä toimiva tai muuten vastaavaa tieteellistä työtä tekevä, akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua opiskelijajäseniä.


Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu on 0,95-1,1 % bruttopalkasta riippuen jäsenyhdistyksestä. OYA:n jäsenmaksu vuonna 2019 on 1,1 %.


Ei palkkatyössä olevilta peritään 8 EUR/kk/jäsen. Näitä ovat:

* apurahatutkijat
* äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla olevat (palkaton aika)
* hoitovapaalla olevat
* varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet
* työttömät
* vuorotteluvapaalla olevat
* muusta syystä palkattomalla virkavapaalla olevat

Perustutkintoa (alempi/ylempi korkeakoulututkinto) suorittavilta jäsenmaksu on 0 €.

Eläkeläisiltä jäsenmaksu on 5 €/kk/jäsen. Liiton vakuutukset ovat voimassa 68 ikävuoteen asti.

Voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Valtakirjalomakkeen täyttöohjeet ovat liiton sivuilla: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut  Yhdistysnumero on 009.

Voit maksaa jäsenmaksusi myös itse. Ohjeet maksamiseen liiton sivuilla: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut

 

Apurahatutkijat

Apurahatutkijat ovat tervetulleita OYA:n jäseneksi; jäsenmaksun suuruus on 8 EUR/kk. Apurahatutkijat eivät ole työttömyyskassan jäseniä, mutta muuten jäsenedut ovat samat kuin palkansaajajäsenillä. Oulun yliopistossa JUKOlaiset luottamusmiehet hoitavat myös apurahatutkijoiden edunvalvontaa.

Apurahatutkijoiden eläketurva järejstetään MELAn kautta, ks. http://www.mela.fi/Vakuutusturva/Apurahansaajat/Apurahansaajan-elakevakuutus

Apurahatutkijoiden työttömyysturvaa parannettiin Työ- ja elinkeinoministeriön uusilla ohjeilla (2009) työttömyysturvan soveltamisesta tieteen- ja taiteentekijöihin. Ks. lisätietoa liiton sivulta: http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/168 .

 

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa Oulun yliopiston opiskelija, jonka tarkoituksena on suuntautua yliopisto- tai tieteelliselle uralle. Opiskelijajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 0 EUR/kk; ks. tarkemmin kohta Jäsenmaksu (linkki/ankkuri). Työssä oleva opiskelija voi liittyä myös varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu 1,1% palkasta tai 8 € muulta ajalta), jolloin hän pääsee myös työttömyyskassan jäseneksi.

 

Työttömyyden varalta

Maksaessaan 1,1 % bruttopalkastaan jäsenmaksua OYA:n palkansaajajäsenet liittyvät samalla Opettajien työttömyyskassassaan. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytyksenä on 34 viikkoa palkkatyötä. Muut kassan jäsenet tai henkilöt, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, voivat hakea etuuksia kansaneläkelaitokselta. Ohjeet työttömyyden kohdatessa: http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/tyottomyysturva

 

Eläkkeelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyvien jäsenyys OYA:ssa voi jatkua työsuhteen päättymisestä huolimatta. Työsuhteen yliopistoon päättyessä lakkaa kuitenkin jäsenmaksun valtakirjaperintä ja pitääkseen jäsenyyden voimassa jäsenen on hoidettava maksu hoidettava itse. Eläkkeellä olevan jäsenmaksu on 8 EUR/kk. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut

 

Eroaminen

Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu lähettämällä kirjallinen ilmoitus tai sähköpostia OYA:n sihteerille. Kerro ilmoituksessa: kuka eroaa, mistä eroaa ja milloin. Jos lähetät ilmoituksen paperilla, allekirjoita se.

Satu Selkälä, OYA:n sihteeri

Germaaninen filologia (1HuTK)

PL 1000

90014 Oulun yliopisto

puh. 0294 48 3430

email: satu.selkala(at)oulu.fi

 

Jäsentietojen päivitys

Osoitteen, nimen ja sähköpostin muutokset sekä työpaikan vaihdokset voit tehdä kirjeellä, puhelimella tai sähköpostilla Satu Selkälälle, puh. 029 448 3430, satu.selkala(at)oulu.fi

Ilmoita muutokset myös Tieteentekijöiden Liittoon, josta ne menevät myös Acatiimi-lehdelle:

Jäsensihteeri Marsa Nyqvist-Hämäläinen

puh. 0207 589615, marsa.nyqvist(at)tieteentekijoidenliitto.fi

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018