Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Miksi liittyä?

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa Oulun yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa opetus-, tutkimus- tai muussa vastaavassa tehtävässä toimiva tai muuten vastaavaa tieteellistä työtä tekevä, akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua opiskelijajäseniä.

Liiton jäsenedut löytyvät osoitteesta https://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenedut. Liiton etujen lisäksi myös paikallisyhdistyksellä on omia etuja, kuten

  • Vain jäsenille tarkoitetut matka-apurahat konferensseihin
  • Yhdistyksen omistama syötemökki jäsenistön käytössä hyvin edullisesti
  • Neuvontaa ja apua paikallisissa työsuhde- ja vaikuttamisasioissa.
  • Edunvalvontaa paikallisissa ja kansallisissa toimissa. Katso luottamuselimet-sivu.
  • Tapahtumia, kuten seminaareja, konsertteja ja retkiä.
  • Mahdollisuus osallistua yliopiston kehittämiseen, ongelmien korjaamisen ja työolojen parantamiseen paikallisjärjestön hallituksen jäsenenä.

Jäsenmaksu

Liiton jäsenmaksu on 0,95-1,1 % bruttopalkasta riippuen jäsenyhdistyksestä. OYA:n jäsenmaksu vuonna 2019 on 1,1 %.


Ei palkkatyössä olevilta peritään 8 EUR/kk/jäsen. Näitä ovat:

* apurahatutkijat
* äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalla olevat (palkaton aika)
* hoitovapaalla olevat
* varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet
* työttömät
* vuorotteluvapaalla olevat
* muusta syystä palkattomalla virkavapaalla olevat

Perustutkintoa (alempi/ylempi korkeakoulututkinto) suorittavilta jäsenmaksu on 0 €.

Eläkeläisiltä jäsenmaksu on 5 €/kk/jäsen. Liiton vakuutukset ovat voimassa 68 ikävuoteen asti.

Voit valtuuttaa työnantajasi perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi. Valtakirjalomakkeen täyttöohjeet ovat liiton sivuilla: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut  Yhdistysnumero on 009.

Voit maksaa jäsenmaksusi myös itse. Ohjeet maksamiseen liiton sivuilla: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut

 

Apurahatutkijat

Apurahatutkijat ovat tervetulleita OYA:n jäseneksi; jäsenmaksun suuruus on 8 EUR/kk. Apurahatutkijat eivät ole työttömyyskassan jäseniä, mutta muuten jäsenedut ovat samat kuin palkansaajajäsenillä. Oulun yliopistossa JUKOlaiset luottamusmiehet hoitavat myös apurahatutkijoiden edunvalvontaa.

Palkkatyöstä täysipäiväisesti apurahalle siirtyvä säilyttää kassajäsenyytensä, ja ansiosidonnaisen tarkastelujaksona pidetään apurahatyön alkamista edeltävää kuutta kuukautta.

Apurahatutkijoiden eläketurva järjestetään MELAn kautta, ks. http://www.mela.fi/Vakuutusturva/Apurahansaajat/Apurahansaajan-elakevakuutus

Apurahatutkijoiden työttömyysturvaa parannettiin Työ- ja elinkeinoministeriön uusilla ohjeilla (2009) työttömyysturvan soveltamisesta tieteen- ja taiteentekijöihin. Ks. lisätietoa liiton sivulta: http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/168 .

 

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi voidaan ottaa Oulun yliopiston opiskelija, jonka tarkoituksena on suuntautua yliopisto- tai tieteelliselle uralle. Opiskelijajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu vuodelle 2019 on 0 EUR/kk. Valitse liittyessä ettet liity kassaan, "maksavasi jäsenmaksusi itse" ja syötä työsuhdetietoihin olevasi opiskelija. Työssä oleva (väh. 18 tuntia viikossa) opiskelija voi liittyä myös varsinaiseksi jäseneksi (jäsenmaksu normaali 1,1% palkasta ja 8 € muulta ajalta), jolloin hän pääsee myös työttömyyskassan jäseneksi ja kartuttamaan työssäoloehtoa.

 

Työttömyyden varalta

Maksaessaan 1,1 % bruttopalkastaan jäsenmaksua OYA:n palkansaajajäsenet liittyvät samalla Opettajien työttömyyskassassaan. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytyksenä on 26 viikkoa palkkatyötä. Muut kassan jäsenet tai henkilöt, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, voivat hakea etuuksia kansaneläkelaitokselta. Ohjeet työttömyyden kohdatessa: http://www.tieteentekijoidenliitto.fi/tyottomyysturva

 

Eläkkeelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyvien jäsenyys OYA:ssa voi jatkua työsuhteen päättymisestä huolimatta. Työsuhteen yliopistoon päättyessä lakkaa kuitenkin jäsenmaksun valtakirjaperintä ja pitääkseen jäsenyyden voimassa jäsenen on hoidettava maksu hoidettava itse. Eläkkeellä olevan jäsenmaksu on 8 EUR/kk. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen: http://tieteentekijoidenliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut

 

Eroaminen

Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu lähettämällä kirjallinen ilmoitus tai sähköpostia OYA:n sihteerille (kts. yhteystiedot ). Kerro ilmoituksessa: kuka eroaa, mistä eroaa ja milloin. Jos lähetät ilmoituksen paperilla, allekirjoita se.


 

Jäsentietojen päivitys

Tarkista ja päivitä jäsentietosi Tieteentekijöiden liiton sivuilta kohdassa E-asiointi. Siellä voit päivittää myös muita jäsenyyteen liittyviä asetuksia, kuten jäsenkortin, Acatiimi-lehden tai Akavan kalenterin tilauksen.

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018