Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Työtaisteluvalmius

Oulun yliopiston akateemiset pyrkii puolustamaan jäsentensä etuja ensisijaisesti neuvottelujen ja muun mielipidevaikuttamisen kautta. On kuitenkin tilanteita ja aikoja, jolloin tällaiset keinot eivät riitä.

Miksi järjestön työtaisteluvalmiutta tarvitaan?

 • Neuvotteluja varten - osaksi neuvottelutoimintaa
 • Neuvottelijoiden tueksi
 • Vastapuolen tietoon uskottavuuden lisäämiseksi
 • Sopimuksen parantamiseksi
 • Ensin neuvotellaan, vaikutetaan yleiseen mielipiteeseen, toimitaan yhteistyössä... Jos tämä ei auta, voidaan järjestövoimaa käyttää painostuskeinona
 • Järjestövalmiuden on oltava pysyvä ja se on saatava toimintavalmiiksi nopeasti

 

Jos työtaistelu jossakin muodossaan käy välttämättömäksi, OYA toimii JUKO:n (Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö) Oulun yliopiston lakkotoimikunnan osana ja sen antamien ohjeiden mukaan.

 

Työnjako työtaistelutilanteessa on tärkeää

Liitot ja JUKO vastaavat pääsääntöisesti tiedottamisesta jäsenistölle koskien neuvottelujen tavoitteita, etenemistä ja tuloksia.

Tiedottaminen työtaistelutilanteessa on tärkeää ja siksi paikallisilla lakko-organisaatioilla pitää olla työtaistelun aikana toimivat sähköpostilistat jäsenistöstä. Muistathan päivittää yhteystietosi aina niiden muuttuessa.

 

Työtaistelun muoto

Yliopistoneuvottelukunta päättää mahdollisen työtaistelun mallista. Työsuhteistamisen myötä työtaistelukeinoja voidaan vaihdella. Mahdollisuuksia ovat mm.

 • lakko
 • osittainen työstä kieltäytyminen
 • ylityökielto
 • työn hidastaminen (ns. italialainen lakko)
 • joukkoirtisanoutuminen

 

Keinon valinnassa otetaan huomioon, miten sen ennakoidaan purevan yliopiston toimintoihin, itse työnantajaan, opiskelijoihin ja suureen yleisöön. Työtaistelun on oltava oikeutettu sekä organisaation että jäsenkunnan mielestä.

 

Kun asetamme tavoitteet realistisesti, voimme seistä niiden takana ja pitää yllä lakkohenkeä, jos tarve niin vaatii!

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018