Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry. julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-avustuksia vuoden 2017 aikana tehtävien koti- ja ulkomaisten tieteellisten kokousten kuluihin. Matka voi olla kuluvana vuonna jo toteutunut tai loppuvuoden aikana tehtävä. Avustukset myönnetään osallistumis- ja matkakulujen kattamiseen. 

Maksut suoritetaan vain alkuperäisiä kuitteja vastaan, kopiot eivät kelpaa eikä yliopiston kauttalaskutusta hyväksytä. Hakijalle on eduksi aktiivinen kokoukseen osallistuminen (esitelmä, posteri tms.). Lisäksi otetaan huomioon yhdistyksen hakijalle aiempina vuosina myöntämät matka-avustukset.

Vuonna 2017 myönnettävien avustusten kokonaissumma noudattaa edellisvuosien tasoa. Avustuksen suuruus hakijaa kohti riippuu matkakohteesta ja hakijamäärästä. Vuonna 2016 suurin avustus oli 350€.

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille (Satu Selkälä, Humanistinen tiedekunta, Germaaninen filologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto tai sisäisessä postissa 1HUTK, Germaaninen filologia.) viimeistään perjantaina 19.5.2017. Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus ja arvio matkan kustannuksista sekä selvitys muusta matkaa varten saatavasta rahoituksesta. Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa ​toukokuun lopulla ja saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostilla. Matka-avustus tulee käyttää kuluvan kalenterivuoden 2017 aikana.

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018