Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Yt-neuvottelujen tulos horjuttaa koko yliopistoyhteisöä

Oulun yliopiston akateemiset ry, OYA hämmästelee Oulun yliopiston yt-neuvottelujen tulosta, jonka mittakaava on ylittänyt alkuperäiset suunnitelmat. Yt-neuvottelujen alussa vähennystarpeen ilmoitettiin koskevan enintään 70 henkilötyövuotta ja 100 henkilöä. Lopputulema kuitenkin on, että 116 yliopiston työntekijää saa lähteä irtisanomisten, eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen seurauksena. Lisäksi 156 työtehtävää lakkautetaan ja 155 uutta paikkaa avataan. Tämän epäselvän yt-matematiikan seurauksena yt-prosessin luoma epävarmuus laajenee koskemaan huomattavasti suurempaa työntekijäjoukkoa, erityisesti koulutuspalvelujen väkeä.

Välillisesti 116 työntekijän vähennys ja palvelujen uudelleenorganisointi hankaloittaa entisestään opetus- ja tutkimushenkilöstön mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä. Olisi loukkaavaa ja henkilöstön työpanoksia aliarvioivaa kuvitella, että yliopiston nykyisissä palveluissa on niin paljon tyhjäkäyntiä, että vähennykset pystytään kuitata pelkällä nopealla palvelumuotoilulla. On todennäköistä, että yt-prosessi heikentää sekä muun henkilöstön että opetus- ja tutkimushenkilöstön työn sujuvuutta jopa pysyvästi. Uuden palveluorganisaation kiireinen muotoiluaikataulu herättää suurta huolta lopputuloksen laadukkaasta toimivuudesta. Vaikutuksia työmotivaatioon ja työntekijöiden ja -antajan väliseen luottamukseen ei korjata vain uusilla prosessi- ja organisaatiokaavioilla. OYA pitää kuitenkin hyvänä, että aliresursoituja tutkinto-ohjelmia ja lähipalveluja pyritään vahvistamaan ja että palvelujen käyttäjien ääntä on luvattu kuunnella jatkossa paremmin, kun palveluja kehitetään.

Yt-prosessin aikainen viestintä on ollut epäselvää ja vähäistä. Henkilökunnan ääntä on kuultu yt-prosessin aikana esimiesten kautta ja henkilöstöjärjestöjen neuvottelijoiden kiitettävän osallistumisen ansiosta. Sen sijaan palvelumuotoilujen apuna käytetyt henkilöstökyselyt suunniteltiin heikosti ja toteutettiin liian kiireisellä aikataululla. Työnantajalla olisi ollut yhteistoimintalain mukaan mahdollisuus muokata ja muotoilla tehtäviä ilman yt-neuvotteluja. Näin on toimittu tähänkin saakka mm. koulutuspalveluissa toteutettujen tehtävän muutosten osalta.

Myös ajoitus on pahin mahdollinen. Uusien tehtävien hakurulijanssi menee pahasti päällekkäin valmistumisten ja valintakokeiden kanssa. Tämäkin olisi voitu välttää, jos lähipalvelut olisi suunniteltu alun perin yhdessä tiedekuntien kanssa.

Nyt jälleen yhden yt-prosessin päättymisen jälkeen on selvää, että Oulun yliopiston henkilöstöpolitiikka kaipaa muutosta. Erityisesti määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksesta on luovuttava ja tarjottava enemmän toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. On surullista, että määräaikaisten työsuhteiden päättymisen katsotaan olevan kevyempi vaihtoehto irtisanomisiin verrattuna. “Sitä se tietysti työnantajalle onkin, mutta ei työntekijöille, jotka ovat saattaneet olla kymmeniä vuosia pätkätyöketjutuksessa”, huomauttaa OYA:n puheenjohtaja Pirkko Viitala. Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet rakentaisivat paremmin luottamusta ja työn kunnioitusta työyhteisössä.

Oulun yliopiston akateemiset ry.

Puheenjohtaja Pirkko Viitala
Tiedotusvastaava Satu Selkälä

Hallituksen jäsen Jaana Isohätälä

 

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018