Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


 

  Kimmo Kontio                                               Pirkko Viitala

  KIITOS LUOTTAMUKSESTA!

TURVALLINEN, ENNUSTETTAVA JA LUOTETTAVA YLIOPISTO

Yliopiston kehittäminen voi perustua vain aitoon ymmärrykseen yliopistotyön luonteesta. Ymmärrykseen siitä, mistä tutkimus- ja opetustyössä on kysymys.  Yliopistossa ei tule mukauttaa tai alistaa tutkimus- ja opetustyötä työn luonteen näkökulmasta vieraille hallinnoinnin logiikoille. Tärkeintä on luoda edellytykset akateemisille, luoville oppimisprosesseille, todellistuvat nämä sitten uutena tutkimustietona tai opintopisteinä ja tutkintoina. Luovien oppimisprosessien elinehto on ympäristö, joka on turvallinen, antaen tilaa yritykselle, erehdykselle ja kritiikille; ennustettava, mahdollistaen pitkäjänteisen työn sekä luotettava huolta henkilöstöstään pitävä ja henkilöstöään kuunteleva. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa Oulun yliopisto on tällainen ympäristö.

VAALITEESIMME

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018