Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


OYA:n matka-avustukset vuodelle 2018

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry. julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-avustuksia vuoden 2018 aikana tehtävien koti- ja ulkomaisten tieteellisten kokousten kuluihin. Matka voi olla kuluvana vuonna jo toteutunut tai loppuvuoden aikana tehtävä. Avustukset myönnetään osallistumis- ja matkakulujen kattamiseen. Maksut suoritetaan vain alkuperäisiä kuitteja vastaan, kopiot eivät kelpaa eikä yliopiston kauttalaskutusta hyväksytä. Hakijalta edellytetään aktiivista kokoukseen osallistumista (esitelmä, posteri tms.). Lisäksi otetaan huomioon yhdistyksen hakijalle aiempina vuosina myöntämät matka-avustukset.

Vuonna 2018 myönnettävien avustusten kokonaissumma noudattaa edellisvuosien tasoa. Avustuksen suuruus hakijaa kohti riippuu matkakohteesta ja hakijamäärästä. Vuonna 2017 suurin avustus oli 350€.

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostilla: satu.selkala(at)oulu.fi  viimeistään 15.5.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus ja arvio matkan kustannuksista sekä selvitys muusta matkaa varten saatavasta rahoituksesta. Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostilla. Matka-avustus tulee käyttää hakuvuoden aikana.

University of Oulu Academics, UOA, awards travelling grants for its members

The grants (150€-350€) are intended to cover travelling expenses for active participating (oral presentation or poster required) academic conferences both in Finland and abroad during the year 2018. The grants will be paid against original receipts during the year 2018.

Special emphasis is placed on active participation in the conference. The application should include:

-an abstract of the paper or equivalent

- estimate of the travelling costs

- information of other applications on hand

Applications should be addressed to the Board of UOA per e-mail to: satu.selkala(at)oulu.fi

The closing date is 15.5.2018.

Further information can be obtained from Satu Selkälä, e-mail: satu.selkala(at)oulu.fi

 

Satu Selkälä

OYA:n sihteeri

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018