Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


Hyvä OYA:n jäsen,

Muista äänestää yliopiston kollegion täydennysvaalissa 6.-7.11.! Yliopistokollegion tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen ja vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

OYA:n jäsenistä muun henkilöstön ryhmässä ehdolla ovat Sirpa Aalto ja Andrew Pattison.

Sirpa Aalto toimii Humanistisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattorina. Hän on OYA:n hallituksen jäsen ja jäsensihteeri. Hänelle tärkeitä asioita yliopistotyöyhteisössä ovat työhyvinvointi ja tasa-arvoasiat.

Andrew Pattison toimii englantilaisessa filologiassa yliopisto-opettajana. Hän pitää tärkeänä yliopiston mahdollisimman suurta itsenäisyyttä ja eri tiedekuntien ja oppiaineiden välistä yhteistyötä.

 

Linkki sähköiseen vaaliin tulee tälle sivulle: https://notio.oulu.fi/fi/johtaminen/p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko/yliopiston-vaalit

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018