Oulun Yliopiston Akateemiset ry

ttl


OYA:n matka-avustukset vuodelle 2019

 

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry. julistaa jäsenilleen haettavaksi matka-avustuksia vuoden 2019 aikana tehtävien koti- ja ulkomaisten tieteellisten kokousten kuluihin. Matka voi olla kuluvana vuonna jo toteutunut tai loppuvuoden aikana tehtävä. Avustukset myönnetään osallistumis- ja matkakulujen kattamiseen. Maksut suoritetaan kuitteja vastaan ja kuittien kopiot käyvät todisteeksi matkasta. Hakijalta edellytetään aktiivista kokoukseen osallistumista (esitelmä, posteri tms.). Lisäksi otetaan huomioon yhdistyksen hakijalle aiempina vuosina myöntämät matka-avustukset. Hakija voi saada matka-avustusta enintään kolmena peräkkäisenä vuotena.

Vuonna 2019 myönnettävien avustusten kokonaissumma noudattaa edellisvuosien tasoa. Avustuksen suuruus hakijaa kohti riippuu matkakohteesta ja hakijamäärästä. Suomeen, Pohjoismaihin ja Baltiaan suuntautuviin matkoihin matka-avustusta myönnetään enintään 250 € ja muihin maihin enintään 350 €. Vuonna 2018 suurin avustus oli 350€.

Oulun yliopiston akateemiset, OYA ry:n hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostilla: sirpa.aalto@oulu.fi  viimeistään 17.5.2019. Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus ja arvio matkan kustannuksista sekä selvitys muusta matkaa varten saatavasta rahoituksesta. Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostilla. Matka-avustus tulee käyttää hakuvuoden aikana.

Sirpa Aalto

OYA:n sihteeri

 

 

                                                                              ©Copyright Oulun Yliopiston Akateemiset ry 2018